Artova

Arabianranta – Toukola – Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry toteuttaa yhteistyössä alueen muiden yhteisöjen ja yritysten kanssa toimintaa, joka kiinnittää ja sitouttaa asukkaita yhdessä edistämään alueellista hyvinvointia ja elävöittää asuinaluetta. Yhdistyksen toiminnan painopiste on kaikille avoimessa toiminnassa sekä osallistavissa tapahtumissa. Artova ry mahdollistaa alueella omaehtoista, itseohjautuvaa toimintaa, muun muassa maksuttomien, avoimien tapahtumien muodossa ja julkaisee vapaaehtoisvoimin alueen ilmaislehteä Kuohua.

Artova ry:n toimintakulttuuri on avoin, osallistava ja innovatiivinen. Se pyrkii eri elämäntilanteista lähtevien ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen, sekä mahdollistamaan asukkaiden ja alueen toimijoiden visioiden toteutumista. Artova osallistaa vuosittain satoja vapaaehtoisia ja tuottaa asukaslähtöisesti korkealuokkaista kaupunkikulttuuria, kuten Arabian katufestivaalin.

Artova ry pyrkii kehittämään kestävää urbaania elämäntapaa ja kiertotaloutta Arabianrannan kaupunginosassa, sekä osallistaa asukkaita aluetta koskevassa kaupunkisuunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Artova haluaa lisätä kaupunginosassa asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa alueella toimivien tahojen kanssa ja edistää proaktiivista, myönteistä vaikuttamista